Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Aby dostarczyć Ci jak najlepsze doświadczenia oraz odpowiednie reklamy, chcielibyśmy korzystać z włączonych przez Ciebie opcjonalnych plików cookies . Możesz zaakceptować wszystkie pliki cookies lub zmienić ich ustawienia dopasowując je do swoich indywidualnych preferencji. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności oraz Polityka dotycząca Plików Cookies aby uzyskać więcej informacji.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap


Tytuł Projektu: „Wzrost konkurencyjności Betstal Kępka i Synowie Sp.J poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej”

Okres realizacji Projektu: 01/08/2020 – 31/12/2021.

Całkowita wartość Projektu: 3 554 331.00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 1 711 720.00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności Betstal poprzez zwiększenie potencjału zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w zakresie wdrożenia nowych produktów
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
– wdrożenie INNOWACJI PRODUKTOWYCH z wykorzystaniem wzornictwa: prefabrykowanych hal modułowych (3szt.) i prefabrykowanych pawilonów modułowych (3 szt.)
– zbudowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej, wyróżniającego firmę spośród konkurencji
– zwiększenie rozpoznawalności marki i poprawa komunikacji z otoczeniem rynkowym
– usprawnienie procesu zarządzania wzornictwem w firmie – utworzenie nowych stanowisk: specjalisty ds. marketingu i rozwoju produktu i Specjalisty ds. sprzedaży, obsługi klienta i zamówień
– rozwój sieci dystrybucyjnej oraz wzrost sprzedaży i przychodów przedsiębiorstwa
PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
REZULTATY RZECZOWE:
– Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów (skala przedsiębiorstwa):prefabrykowanych hal modułowych w trzech typach i prefabrykowanych pawilonów modułowych w trzech typach
– nowe miejsca pracy: 1.Specjalista ds. marketingu i rozwoju produktu, 2. Specjalista ds. Sprzedaży, Obsługi klienta i zamówień
•Wprowadzenie innowacji marketingowej – Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla nowej marki BETSTAL wraz z materiałami marketingowymi
REZULTATY FINANSOWE:
-Wzrost przychodów
– Optymalizacja zysku.
REZULTATY INNE:
– Wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, zaproponowanie nowych produktów
– Wzrost konkurencyjności Betstal dzięki wykorzystaniu wzornictwa
– Wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki
– Zwiększenie walorów funkcjonalnych i estetycznych produktów
– Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym
– Czytelne i atrakcyjne wizualnie komunikowanie oferty klientom.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020


IINFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Program operacyjny Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru POPW.01.05.00-IP.01-00-001/20

Rodzaj projektu:  Nadzwyczajny

Tytuł Projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla „BETSTAL” KĘPKA I SYNOWIE SP.J.”

Okres realizacji Projektu: 01/08/2020 – 31/10/2020

Całkowita wartość projektu: 242 030,79 zł

Kwota dofinansowania z UE (EFRR): 242 030,79 zł

CEL PROJEKTU:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

PLANOWANE EFEKTY:

Otrzymane dofinansowanie ma pomóc w utrzymaniu płynności finansowej oraz dalszym prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa. Dotacja będzie mogła zostać przeznaczona na sfinansowanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.